Friday, February 25, 2011

Kau hutang, kau bayar

Pengkelasan pemiutangPemiutang Keutamaana) Semua kadar tempatan, cukai tanah yang tertangguh
b) Cukai pendapatan dan cukai lain yang ditaksirkan ke atas si bankrap
c) GAJI DAN UPAH PEKERJA YANG TERTUNGGAK PERLU DIBAYAR
d) Caruman wajib : KWSP, PERKESO, SOCSO
e) Pampasan pemberhentian pekerja
f) Bayaran lain yang wajib dibayar kepada pekerja

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading